Lediga jobb som Organisationsutvecklare i Örnsköldsvik

Se lediga jobb som Organisationsutvecklare i Örnsköldsvik. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Örnsköldsvik som finns hos arbetsgivaren.

Vårdcontroller till Närsjukvårdsområde Väster

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistv... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Närsjukvårdsområde Väster har kommunerna Kramfors och Sollefteå som upptagningsområde och är tillsammans med närsjukvårdsområde norr och söder regionens organisation för att ge den vård som invånarna behöver ofta.

I Närsjukvårdsområde Väster ingår förutom 5 hälsocentraler, verksamheter på Sollefteå sjukhus, akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi samt länsövergripande uppdrag. Länsuppdragen är 1177 vårdguiden på telefon, Ungdomsmottagningarna, FBHV (Föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna), Barn och ungdomsentrén 7-17 år psykisk hälsa och Livsstilmedicin Österåsen

Närsjukvårdsområde Väster har i uppdrag att ge patienterna vård i en sammanhållen vårdkedja som innefattar en väl utvecklad och fördjupad samverkan med länssjukvård, övriga sjukhusspecialiteter och kommuner inom det geografiska området.

Närsjukvårdsområde Väster har ca 300 medarbetare och 4 verksamhetschefer.


.

Vårdadministrativt stöd handlar om att bidra till att skapa fungerande processer för planering, styrning och förbättring inom en verksamhet. Exempelvis genom att utföra uppdrag kopplat till samordning, framtagande av underlag, analys och åtgärder.

Närsjukvårdsområde Väster söker en vårdcontroller som är ett vårdadministrativt stöd på områdesnivå. Vårdcontroller arbetar på uppdrag av områdesdirektör samt i nära samarbete med verksamhetschef och enhetschefer.

Vårdcontroller utgör därigenom en del av verksamhetschefens stödteam som därutöver består av exempelvis närstöd inom HR, ekonomi och kommunikation.

Vårdcontroller är en operativ roll som bistår med vårdadministrativt stöd i form av:
- Processledning (exempelvis leda eller stödja olika arbetsprocesser inom planering, styrning, uppföljning och förbättring)
- Metodstöd (exempelvis ge stöd till chefer vid tillämpning av metoder för planering, styrning, uppföljning och förbättring)
- Stöd till chefer (exempelvis ta fram underlag som underlättar för chefer att styra verksamheten eller ingå/representera verksamheten i olika forum/grupperingar)

Arbetet bedrivs inom ramen för givna uppdrag, gällande regelverk och styrdokument samt har en koppling till det arbete som utförs inom arbetsgrupp för "uppföljning och analys".

Nedan beskrivs exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
- Hantera produktionsplanering.
- Ta fram/analysera underlag för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och styrtavlor.
- Ta fram/analysera underlag för förbättring av verksamhet.
- Stödja och samordna arbete mellan olika verksamheter gällande exempelvis gemensamma väntelistor och operationsköer.
- Delta i arbete med händelse- och riskanalyser, Lex Maria-ärenden, IVO-ärenden och andra avvikelser.
- Utarbeta riktlinjer och rutiner.
- Representera verksamhet i olika arbetsgrupper.
- Planera och leda specifika uppdrag med tillhörande arbetsgrupp.
- Bidra med information till intranätet gällande verksamhetens innehåll.
- Genomföra presentationer/redovisningar för olika grupperingar, exempelvis uppdragsgivare, ledningsgrupper, informations- och beredningsgrupper och fackliga företrädare.

Flertalet av ovanstående arbetsuppgifter är återkommande över tid och kräver en kunskap om verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning för tjänsten alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Kunskaper i och erfarenhet av att leda arbetsprocesser och grupper inom vårdverksamhet. Du har kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med vårdrelaterad administration, exempelvis inom planering, uppföljning, styrning och förbättring. Kunskaper i och erfarenhet av att agera metodstöd till chefer/medarbetare. Kunskaper i och erfarenhet av att sammanställa och dokumentera underlag/rapporter. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.

Det är meriterande om du har kunskaper i och erfarenhet av olika modeller och strukturer för vårdrelaterad administration, exempelvis inom planering, uppföljning, analys, styrning och förbättring. Erfarenhet av vårdadministration kopplat till en eller flera specialiteter som förekommer i berörd verksamhet. Formella utbildningar och/eller kurser inom fältet för hälso- och sjukvård och vårdadministration.

Som person är du självgående med en god samarbetsförmåga och arbetar på ett mål- och resultatorienterat sätt. Du har en helhetssyn med en god omdömesförmåga där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen in med din ansökan. Visa mindre

Trygghetsutvecklare till Bildningsförvaltningen

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt. Örnsköldsviks skolor och förskolor har goda resultat och merparten av verksamhetens ca 12 000 barn och elever upplever sig enligt föräldra- och elevenkät ha en tillvaro som... Visa mer
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.Örnsköldsviks skolor och förskolor har goda resultat och merparten av verksamhetens ca 12 000 barn och elever upplever sig enligt föräldra- och elevenkät ha en tillvaro som präglas av trygghet och trivsel.

Förvaltningen vill öka ambitionen ytterligare när det gäller barn och elevers trygghet och trivsel genom att ge dem en större möjlighet att bli hörda och ge sina egna perspektiv då de upplever sig otrygga eller utsatta.

Vi har därför beslutat oss för att skapa denna tjänst som i ett led i att stärka förvaltningens arbete gällande bemötande och förståelse för barns utsatthet. Detta ska dels stärka barn, elever och vårdnadshavare, dels stärka pedagoger och annan personal i att hantera svåra situationer.

Arbetsuppgifter
Tjänsten ska fungera som stöd för barn/elever, vårdnadshavare och förskola/skola när behov uppstår. Särskilt fokus ska läggas på att vara en tydlig röst utifrån barnet/elevens perspektiv.

Uppdraget ska bidra till att förvaltningens verksamheter anpassas till barn och elevers olika behov genom att ytterligare utveckla samarbetet och kommunikationen mellan förskola/skola och vårdnadshavare. Genom att följa förvaltningens inrapporterade kränkningsanmälningar ska analyser och uppföljningar bidra till att även förbättra arbetet gällande kränkningar, diskriminering och utsatthet. Du kommer tillsammans med verksamheterna planera stöd och insatser samt genomföra dessa.

Arbetet kommer ske i nära samarbete med skolchef, förvaltningsledningen, rektorer inom samtliga verksamheter, medarbetare inom förvaltning samt barn, elever och vårdnadshavare i Örnsköldsviks kommun. Uppdrag kan även riktas till samarbete med kommunens övriga förvaltningar och region Västernorrland.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller pedagogik. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom skolverksamhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Det vi kommer värdera högt är kommunikativitet, samarbetsförmåga och kunskapen att förmedla budskap till olika mottagare på deras egna nivå.

Giltigt körkort med behörighet B är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Vårdcontroller till Barn och Ungdomsmedicin, Region Västernorrland

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvå... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.

Barn- och ungdomsmedicin är en verksamhet som omfattar både öppen och sluten vård samt hemsjukvård för barn och unga mellan 0-17 år. Verksamheten finns på fyra orter, Sollefteå, Härnösand/Sundsvall och Örnsköldsvik. På tre av orterna finns lekterapi för våra patienter. Totalt har verksamheten cirka 200 anställda och verksamheten leds av verksamhetschef, sex enhetschefer samt tre läkare med medicinskt ledningsuppdrag.

Nu söker Barn och ungdomsmedicin en vårdcontroller för tillsvidareanställning, med tillsättning 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Rollen är fördelad på 50 % länsuppdrag och 50 % lokalt uppdrag i Örnsköldsvik, med huvudplacering i Örnsköldsvik.

Vi erbjuder ett varierande arbete där du får vara med och utveckla vården för barn, ungdomar och anhöriga så att barn och unga kan leva med god hälsa och uppnå önskad livskvalitet. RVN erbjuder friskvårdstimme och goda möjligheter till ut-/fortbildning.

ROLLEN SOM VÅRDCONTROLLER

Som vårdcontroller arbetar du på uppdrag av verksamhetschef/enhetschef och ska bidra till att bättre leda, styra och utveckla länsverksamheten samt använda resurser så effektivt som möjligt för att nå uppsatta mål. Du bistår med vårdadministrativt stöd i form av processledning, metodstöd och annat stöd till verksamhetens chefer. Du är praktisk utförare och kan ge stöd till andra utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifterna är kopplade till vårdverksamhet och förutsätter baskunskap inom hälso- och sjukvård. Exempel på arbetsuppgifter är;

-Ta fram/analysera underlag för verksamhetsplanering, v-uppföljning och styrtavlor.
-Ta fram/analysera underlag för förbättring av verksamhet, så som produktionsplanering och -styrning.
-Delta i arbete med händelse- och riskanalyser, Lex Maria ärenden och IVO-ärenden.
-Utarbeta riktlinjer och rutiner, skapa styrdokument.
-Representera verksamheten i olika arbetsgrupper, såsom FVIS med flera.
-Planera och leda specifika uppdrag med tillhörande arbetsgrupp.
-Bidra med information till intranätet och 1177.
-Administrativa uppgifter på länsnivå som boka möten och lokaler, skriva protokoll, förbereda presentationer och granska fakturor med mera.
-Administrativa uppgifter på lokal nivå så som hantera behörigheter, vissa IT-frågor, hantera fakturor med mera.

Som vårdcontroller är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen.

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller vårdadministration. Meriterande för tjänsten är formella utbildningar och /eller kurser inom fältet för hälso- och sjukvård eller vårdadministration. Vi ser att du har kunskaper i och erfarenhet av att agera metodstöd till chefer/medarbetare samt att sammanställa och dokumentera underlag/rapporter. Vidare är det meriterande om du besitter kunskaper i och erfarenhet av olika modeller och strukturer för vårdrelaterad administration, erfarenhet av arbete i Teams, Oktav och NCS Cross och erfarenhet av vårdadministration kopplat till en eller flera specialiteter som förekommer i berörd verksamhet. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Som person är du självgående med en god samarbetsförmåga och arbetar på ett mål- och resultatorienterat sätt. Du har en helhetssyn med en god omdömesförmåga där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar.

Varmt välkommen att söka tjänsten!

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektledare för "Klimatneutrala Höga kusten 2030"

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och har det övergripande, strategiska ansvaret för att skapa en hållbar tillväxt för Örnsköldsvik. Vill du vara med och driva Höga kustens arbetet med sikte på klimatneutralitet 2030? Vill du jobba i en innovativ process med ko... Visa mer
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och har det övergripande, strategiska ansvaret för att skapa en hållbar tillväxt för Örnsköldsvik.

Vill du vara med och driva Höga kustens arbetet med sikte på klimatneutralitet 2030? Vill du jobba i en innovativ process med kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle där vi tillsammans hittar nya sätta att driva på en hållbar omställning? Då är detta jobb något för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som projektledare med stort eget ansvar och trevliga, engagerade kollegor med hela Höga kusten som arbetsfält.

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med övriga kommuner i Höga kusten (Härnösand, Kramfors och Sollefteå ) sökt Viable cities utlysning "Klimatneutrala städer 2030 2.0" https://www.viablecities.se/utlysning8

Om ansökan beviljas kommer de fyra kommunerna att gemensamt arbeta med projektet "Klimatneutrala Höga kusten 2030" i syfte att påskynda omställningen till klimatneutralitet, tillsammans med övriga sfärer i samhället. Vi söker nu en projektledare som kan leda projektet under perioden oktober 2021 - september 2024. (Detta gäller under förutsättning att projektet beviljas den sökta finansieringen.)

 

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret att starta upp, driva och fullfölja projektet i enlighet med projektplanen och i samarbete med projektets styrgrupp och andra intressenter. I rollen ska du vara beredd att kliva in i innovativa processer och hitta nya arbetssätt men också att förmå andra att vilja vara med på denna innovativa resa. Runt projektledaren finns även ett projektteam av befintliga strateger från de olika organisationer som samverkar i projektet. Projektledaren ska säkerställa att samverkan för klimatneutralitet mellan olika aktörer och sfärer stärks och utvecklas, samt att man tillsammans utforskar nya former och processer för att mobilisera en bredd av relevanta aktörer för att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet till 2030.

 

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning, gärna examen från universitet/högskola eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig för tjänsten.Du har tidigare erfarenhet av projekt med finansiering från EU eller nationella myndigheter. Att kunna arbeta självständigt och i olika team/grupper är ett krav. Erfarenhet av utvecklingsarbete, leda projekt och processer (planera, genomföra och följa upp), samt hållbarhetsarbete är meriterande. Vidare förväntas du kunna arbeta i system med flernivåstyrning och ha kunskap om Agenda 2030 och de globala målen.

Som person är du engagerad, social, utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Du tilltalas av agila arbetssätt och innovativa processer i samverkan med många parter. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. God datorvana är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att de sökta projektmedlen beviljas. Beslut om detta väntas under första delen av september 2021. Tillträde till tjänsten är 1 oktober 2021 vilket inte är förhandlingsbart.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare till Närsjukvårdsområde Norr

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistv... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Närsjukvårdsområde Norr har ett sjukhus och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns en privat vårdcentral samt en kommun. Närsjukvårdsområde Norr har cirka 530 medarbetare och två verksamhetschefer.

.

Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt som möjligt, för att i slutändan nå uppsatta mål. Exempelvis genom att arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för verksamheten förbättras och effektiviseras. Verksamhetsutveckling utgår alltid från verksamheten och dess patientgruppers behov. I arbetsprocesser med verksamhetsutveckling behöver innehållet därför alltid anpassas och skräddarsys utifrån dessa behov.

Närsjukvårdsområde Norr söker en verksamhetsutvecklare med placering i Örnsköldsvik som har till uppgift att stödja och möjliggöra verksamhetsutveckling i nära samarbete med chefer, strategiska roller och vårdens aktörer.

Verksamhetsutvecklare är en operativ roll som bidrar till att möjliggöra verksamhetsutveckling genom att bistå med:
- Processledning (exempelvis leda eller stödja en arbetsprocess som innefattar verksamhetsutveckling inom verksamhetsnivån)
- Metodstöd (exempelvis ge stöd till medarbetare/chefer vid utformning av utvecklingsarbeten och användning av förbättringsverktyg)
- Operativt stöd till chef (exempelvis ta fram underlag som underlättar för chefer att bedriva verksamhetsutveckling)
Arbetet bedrivs inom ramen för givna uppdrag, gällande regelverk och styrdokument.

Nedan beskrivs exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
- Planera och leda projekt
- Planera och leda uppdrag med tillhörande arbetsgrupp
- Sortera och bedöma vilket/vilka förbättringsverktyg som kan användas för ett specifikt förbättringsarbete.
- Tillämpa olika förbättringsverktyg, exempelvis genomföra processkartläggningar och patientflödesanalyser
- Stödja andra medarbetare/chefer i att planera och leda projekt, arbetsgrupper eller workshops samt att tillämpa olika förbättringsverktyg
- Delta i internt analysarbete, exempelvis kopplat till händelseanalyser, riskbedömningar, uppföljning/utvärdering.
- Genomföra utredningar som exempelvis kan innefatta omvärldsbevakning, nulägesbeskrivning, nulägesanalys och förslag till nya lösningar.
- Genomföra presentationer/redovisningar för olika grupperingar, exempelvis uppdragsgivare, ledningsgrupper, informations- och beredningsgrupper och fackliga företrädare.
- Delta som verksamhetsrepresentant i övergripande utvecklingsarbeten och projekt, exempelvis FVIS och kunskapsstyrning.
- Ta fram underlag till chef som på något sätt berör verksamhetens utveckling.

Ovanstående innebär att arbetsuppgifter kan vara både tidsmässigt korta och avgränsade till sin karaktär eller mer komplexa och långsiktiga.

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning för tjänsten alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Kunskaper i, och erfarenhet av, process och projektledning. Vidare har du kunskaper i och erfarenhet av att sortera och tillämpa olika analys- och förbättringsmodeller/verktyg. Kunskaper i och erfarenhet av att sammanställa och dokumentera relevanta underlag/rapporter. Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård eller inom regional utveckling. Du behärskar svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har kunskaper i och erfarenhet av projekt- och processmodeller som tillämpas inom regioner eller motsvarande. Erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till en eller flera specialiteter som förekommer i berörd verksamhet.

Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, har god samarbetsförmåga samt en helhetssyn. Du är strategisk, strukturerad och ständigt strävar efter utveckling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen in med din ansökan.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Hållbarhetsstrateg med fokus på ekologisk hållbarhet

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vill du vara med och utforma framtida Örnsköldsvik? Då har vi jobbet för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som hållbarhetsstrateg med stort eget ansvar och trevliga, engagerade kollegor. Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och har det övergripa... Visa mer
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten.Vill du vara med och utforma framtida Örnsköldsvik? Då har vi jobbet för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som hållbarhetsstrateg med stort eget ansvar och trevliga, engagerade kollegor.

Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och har det övergripande, strategiska ansvaret för att skapa en hållbar tillväxt för Örnsköldsvik. 

På Tillväxtavdelningen arbetar vi med att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö i samhället – vilket ställer krav på smart samhällsplanering. 

Arbetsuppgifter


Som hållbarhetsstrateg kommer du tillsammans med kommunkoncernens övriga hållbarhetsresurser samordna och leda utvecklings- och förändringsprocesser med platsens utveckling i fokus. I rollen ska du vara beredd att kliva in i innovativa processer och hitta nya arbetssätt.Du kommer även att vara delaktig i att ta fram övergripande strategiska dokument och utredningar samt till viss del svara på remisser och andra skrivelser. Du kan också komma att fungera som samordnare av större utvecklingsprojekt där koordinering krävs mellan olika sfärer i Örnsköldsvik. 

Kvalifikationer


Du har akademisk utbildning, gärna examen från universitet/högskola alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.

Att kunna arbeta självständigt och i olika team/grupper är ett krav. Erfarenhet av utvecklingsarbete, leda projekt och processer (planera, genomföra och följa upp), samt hållbarhetsarbete inom näringslivet är meriterande. Vidare förväntas du kunna arbeta i system med flernivåstyrning och ha kunskap om Agenda 2030 och de globala målen.Som person är du engagerad, social, utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. God datorvana är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I arbetet representerar du såväl kommunkoncernen som geografiska platsen Örnsköldsvik - du är såväl värd som ambassadör.

Körkort med behörighet B är meriterande.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.  

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Utvecklingsstrateg till folkhälso- och kompetensenheten

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vill du vara med och utforma framtida Örnsköldsvik? Då har vi jobbet för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som utvecklingsstrateg med stort eget ansvar och trevliga, engagerade kollegor. Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och den lediga tjänst... Visa mer
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten.Vill du vara med och utforma framtida Örnsköldsvik? Då har vi jobbet för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som utvecklingsstrateg med stort eget ansvar och trevliga, engagerade kollegor.

Tillväxtavdelningen är en avdelning inom kommunledningsförvaltningen och den lediga tjänsten finns på folkhälso- och kompetensenheten.

På folkhälso- och kompetensenheten arbetar vi strategiskt och operativt med social hållbarhet - vilket inkluderar kompetensförsörjning för geografiska platsen Örnsköldsvik. Ditt huvudfokus kommer att vara kompetensförsörjning och forskning för platsen Örnsköldsviks hållbara tillväxt.

Arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg med fokus på kompetensförsörjning och forskning för platsen Örnsköldsviks hållbara tillväxt ingår följande i dina arbetsuppgifter:

- arbeta för tillgång till kompetens på eftergymnasial nivå samt att kompetens tillvaratas (t ex arbeta för att arbetsgivarnas behov matchas med tillgång till kompetens)
- verka för utökat utbildningsutbud (till exempel fler utbildningsplatser med Örnsköldsvik som studieort, fler boende i Örnsköldsvik som tar del av distansutbildningar)
- möjliggöra forskning och ansvara för överenskommelser kopplat till forskning och kompetensförsörjning (t ex ansvara för samverkansavtal med universitet, skapa förutsättningar för testbäddar, skriva ansökningar projektmedel/statsbidrag)
- planera och genomföra interna och externa event och satsningar (t ex kopplat till skola och näringsliv, vetenskapsvecka)
- process- och projektledning (t ex ta fram nya överenskommelser och sedan hålla i processen framåt, leda projekt)
- samverkan och samhandling med interna och externa aktörer där det behövs - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

I arbetet representerar du såväl kommunkoncernen som geografiska platsen Örnsköldsvik - du är såväl värd som ambassadör.

Kvalifikationer
Du ska ha akademisk utbildning (examen från universitet/högskola) eller kunna visa på erfarenhet som motsvarar denna nivå.

I arbetet ingår att kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, övriga språk är meriterande.

Att kunna arbeta självständigt och i olika team/grupper är ett krav.

Erfarenhet av utvecklingsarbete, leda projekt och processer (planera, genomföra och följa upp), forskning och näringsliv är meriterande. Vidare förväntas du kunna arbeta i system med flernivåstyrning.

Körkort med behörighet B är meriterande.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare för primärvårdsuppdraget inom Vårdval Västernorrland

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalita... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Vårdval Västernorrland är en verksamhet inom Hälso-och sjukvård i Regionledningsförvaltningen. Verksamhetens uppdrag omfattar verksamhetsutveckling och uppföljning av primärvård och barn- och ungdomstandvård enligt Lagen om valfrihet LOV. I verksamheten ingår även stöd till föräldra- och barnhälsovård samt handläggning av tandvårdsstöd och vårdgivare på nationell taxa. Verksamheten bidrar till utveckling av berörda verksamheter och utgör stöd till Vårdvalsutskottet.

Vill du vara med och vidareutveckla primärvården i Region Västernorrland är detta en möjlighet för dig med erfarenhet från verksamhetsutveckling och utvecklingsarbeten.

.

Arbetet innefattar bland annat att erbjuda utvecklingsstöd till primärvården i syfte att vårdgivarna ska kunna uppfylla den politiska beställningen. Att samverka med olika aktörer inom och utanför regionen, samt följa regional och nationell utveckling.
Tillsammans med kollega bildar ni ett team till stöd för god utveckling mot nära vård för primärvården i länet.

Uppdraget som verksamhetsutvecklare inom Vårdval Västernorrland har flera målsättningar:

- Strategisk, att stödja chefer i att identifiera behov och synliggöra utvecklingsområden i verksamheten, samt att utarbeta former för primärvårdens utvecklingsarbete.
- Stödjande, att öka chefers förmåga att analysera och utveckla sina verksamheter, samt att vara stödjande i övergripande utvecklingsarbeten mellan huvudmän.
- Utförande. metodstöd i den samlade primärvårdens utvecklingsarbete.
- Samordnande, anpassning och koordinering av kända utvecklingsaktiviteter.


Vi söker dig med relevant utbildning och med erfarenhet av verksamhetsutveckling på bredare nivå. Körkort B är ett krav för tjänsten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter. Du har intresse av att driva verksamhetsutveckling samt har en god samarbetsförmåga.

Allmän visstidsanställning under 2021 alternativt tjänsteköp från nuvarande arbetsgivare. Eventuell möjlighet till förlängning.

Välkommen med din ansökan!


Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare med inriktning mot kompetensförsörjning

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Inom avdelningen utveckling och internt stöd arbetar vi med att initiera, stödja, driva och samordna utveckl... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Inom avdelningen utveckling och internt stöd arbetar vi med att initiera, stödja, driva och samordna utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.

Arbetsplatsen erbjuder engagerade medarbetare med hög kompetens i kombination med en trivsam arbetsmiljö. Ta chansen att jobba med oss!

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att samordna och utveckla arbetet utifrån välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi. Du ansvarar och leder uppdrag kopplat till olika delar inom området kompetensförsörjning.

Du samordnar utbildningar inom förvaltningen samt planerar och samordnar förvaltningens chefsdagar. Du arbetar för samverkan internt inom kommunen samt med högskolor och universitet. Du leder och planerar arbete med förvaltningens ambassadörer vars syfte är att marknadsföra yrket och kommunen som arbetsgivare. I rollen ingår också arbete med introduktionsprocessen.

Du kan vara förvaltningens representant i samordnings- och utvecklingsfrågor med både interna och externa aktörer inom området kompetensförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera och presentera arbetet på olika nivåer i förvaltningen.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Erfarenhet av strategiskt arbete med kompetensförsörjning är meriterande. Du är van att arbeta i digitala programvaror. Dokumenterade kunskaper i projektledning, LEAN-arbete och metoder för processutveckling är meriterande.

Du är serviceinriktad, har en god förmåga att samarbeta och kommunicera samt leda utvecklingsarbete. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och du har en god pedagogisk förmåga. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Körkort med behörighet B är meriterande.

Tjänsten är en vikariatsanställning på heltid, 100%, till och med 31 december 2020.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare till klinisk fysiologi Sundsvall och Örnsköldsvik

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska spec... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Enheterna Klinisk fysiologi i Sundsvall och i Ö-vik söker en verksamhetsutvecklare.

Klinisk fysiologienheterna på dessa orter tillhör organisatoriskt Kardiologkliniken.

.

Vi arbetar med ett starkt fokus på utveckling av verksamheten och vill att vår nya medarbetare ser möjligheter i förändring och förbättring.

Du är ett stöd för cheferna när det gäller att befrämja och stärka patientsäkerhetsarbetet. Du kommer som vårdutvecklare att jobba mot ständiga förbättringar inom våra olika verksamheter. Du leder och ansvarar för utvecklings-, projekt- och kvalitetsarbete. Du deltar aktivt på möten, konferenser och extern verksamhet. Har ett kompetensöverföringsansvar internt och externt. I din roll arbetar du för att engagera och motivera medarbetare och chefer.

Utifrån fastställda mål/uppdrag initierar, driver, genomför och samordnar du verksamhetens utvecklingsarbete för att säkerställa effektivitet, kvalité och patientsäkerhet. Du arbetar både strategiskt och praktiskt med olika utvecklingsprojekt.

Viss del av tjänsten är i kliniks verksamhet. Placeringsort är Ö-vik, men tjänstgöring kan ske i hela länet.


Vi söker en biomedicinsk analytiker, med klinisk fysiologisk inriktning, som har fördjupad ämneskunskap genom mångårig erfarenhet och påbyggnadsutbildning. Du kan analysera, tolka, bedöma och besvara analyser och undersökningar. Har dokumenterad kompetens inom handledning, kvalitet, forskning och utveckling. Det är meriterande om du är disputerad. Körkort B krävs.

Tjänsten är heltidstjänstgöring. Tillträde 1/8 eller efter överenskommelse.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervjuer innan ansökningstiden har gått ut.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre