Lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Örnsköldsvik

Se lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Örnsköldsvik. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Örnsköldsvik som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef inom Mottagning och familjerätt

I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya sa... Visa mer
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov.

För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter? 

Enheten för mottagning, familjerätt och beredskap är en av verksamhetens nio enheter. Enheten består en mottagningsgrupp och en familjerättsgrupp med totalt 15,5 medarbetare. I enhetschefsuppdraget ingår även att samordna kommunens socialtjänstberedskap.  

Tillsammans med dina kollegor, ledning och medarbetare möter du våra invånares behov och arbetar aktivt för utveckla en tidigt tillgänglig socialtjänst.

En stor del i ledarskapet består av att driva och utveckla verksamheten genom våra medarbetare. I Örnsköldsviks kommun arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande och tillitsbaserat ledarskap. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor.  Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och inspirera. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö. 

Som enhetschef för enheten för mottagning, familjerätt och beredskap ingår du i IFO organisationens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning. Tillsammans driver vi utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.

Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete samt erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation.
Meriterande är även goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbete som chef.

Vi ser att du har god förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande och ett förtroendegivande, målinriktat och engagerat arbetssätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra 

Körkort behörighet B är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns framtagna förmåner som medarbetare. 

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan


http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef utredningsenheten barn och unga

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Inom vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa f... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Inom vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande insatser via team som kan möta personer med större behov.

För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar. Inom individ och familj arbetar vi för rätt insats till rätt individ vid rätt tillfälle! Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?

Utredningsenheten barn och unga 0-18 år, som är en av våra nio enheter, arbetar huvudsakligen med att handlägga ärenden som rör barn, unga och deras familjer enligt Socialtjänstlagstiftning. 

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och kommunens mål och budgetram.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och inspirera. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme under tidspress. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Som enhetschef för utredningsenheten barn och unga ingår du i Individ och familjs ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen verksamhet. Tillsammans driver vi utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen.

Kvalifikationer

- Socionomutbildning är ett krav
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn - och ungdomsvården
- Meriterande är erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
- Goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation är meriterande
- God förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande
- Ett förtroendegivande, målinriktat och engagerat arbetssätt
- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra

        Giltigt körkort med lägst B-behörighet är ett krav.

Vad kan vi erbjuda dig? 

Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör för visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns framtagna förmåner som medarbetare.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef utredningsenheten för vuxna och äldre

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Vill du vara med och leda och utveckla myndighetsutövningen i Örnsköldsviks kommun tillsammans med kompetenta kollegor och medarbetare? Då är rollen som e... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Vill du vara med och leda och utveckla myndighetsutövningen i Örnsköldsviks kommun tillsammans med kompetenta kollegor och medarbetare? Då är rollen som enhetschef för utredningsenheten vuxna och äldre en tjänst för dig!

Enheten ansvarar för utredning, beslut och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen inom området vuxna och äldre.

Som chef för utredningsenheten kommer du att ingå i ledningsgruppen för Entré råd och stöd tillsammans med kollegor för myndighetsutövning LSS, psykosociala vuxenområdet, hälso- och sjukvård och främjande/förebyggande.  Du är direkt underställd avdelningschef som tillika är verksamhetschef för hälso- och sjukvården i kommunen. I nuläget har du personalansvar för cirka 20 medarbetare

Vi har det stora och spännande uppdraget att utveckla myndighetsutövning och kommunal hälso- och sjukvården med medborgaren i fokus. Vi tar sikte mot en hållbar socialtjänst med individen i fokus och en god och nära vård. Vi är en engagerad ledningsgrupp som vill tänka tillsammans, lära av det gamla och utforma det nya. Då en av våra enhetschefer lämnar oss för andra uppdrag behöver vi nu en ny stjärna i vårt gäng

Arbetsuppgifter

Uppdraget innefattar verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. I uppdraget ingår att säkerställa att verksamheten bedrivs med kvalitet i enlighet med aktuell lagstiftning och välfärdsnämndens inriktning.

Enheten är mitt i ett förändringsarbete som du som enhetschef förväntas leda tillsammans med dina medarbetare.  Förändringsarbetet utgår från att göra den dagliga handläggningen personcentrerad utifrån våra medborgares behov, samt att medarbetarnas kompetens tas tillvara på ett gott sätt utifrån erfarenhet och intresse.

Som chef för enheten förväntas du i övrigt att

- delta i utvecklingsarbete på avdelningen
- medverka vid samverkan, samordning och prioriteringar tillsammans med övrig socialtjänst, utförarverksamheter samt andra organisationer/huvudmän.

Kvalifikationer

För detta spännande uppdrag söker vi dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten eller annan myndighet. Erfarenhet av biståndshandläggning inom området vuxna och äldre är meriterande. Du har god kunskap om gällande lagstiftning och regelverk samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.  

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga kollegor och samverkansparter. Det är därför viktigt att du är en ansvarstagande lagspelare med mod att utforska nya vägar.

Vad kan vi erbjuda dig?

Trygg anställning med goda anställningsvillkor

Flexibel arbetstid

Möjlighet att arbeta på distans

Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter 

Mentor

Friskvårdsbidrag och motionstimme

Du får en chef som är tydlig, entusiastisk, engagerad och som leder med tillit.

Giltigt körkort B är ett krav.

Intervjuer sker löpande.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef beroende och boendeenheten

I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova... Visa mer
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten.

Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?

Beroende- och boendeenheten är en av nio enheter och arbetar idag huvudsakligen riktat mot vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt bostadssociala frågor. Enheten består av tre verksamheter med 14 medarbetare; behandlingsteamet, bostadssociala teamet och beroenderesursteamet som även ansvarar för ett stödboende för vuxna. 

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor.  Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och inspirera. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Som enhetschef för Beroende och boendeenheten ingår du i IFO organisationens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning. Tillsammans driver vi utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen.

Du har ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor. En stor del i ledarskapet består av att driva och bidra till utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen.

En stor del i ledarskapet består av att driva och utveckla verksamheten genom våra medarbetare. I Örnsköldsviks kommun arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande ledarskap.

Kvalifikationer

- Socionom, beteendevetenskaplig utbildning, sjuksköterska eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
- Meriterande med erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
- Meriterande med erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation
- God förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande.
- Ett förtroendegivande, målinriktat och engagerat arbetssätt
- Meriterande är goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt att tidigare ha arbetat som chef eller haft annan ledande position samt utbildning i projektledningsmodellen och/eller processledning
- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra
- Körkort behörighet B

Vad kan vi erbjuda dig? 

Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns framtagna förmåner för medarbetare.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till barn, ungdom och familjeenheten

I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova... Visa mer
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten.

Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?

Enheten barn, ungdom och familj är är en av nio enheter och arbetar idag huvudsakligen med stöd och hjälp till familjer, föräldrar, barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av stöd under en kortare eller längre period i livet. Målsättningen är att tillsammans uppnå hållbara och positiva förändringar i livssituationen.

Enheten består av 4 verksamheter; barn, ungdom och familjeteamet, MST, resurscentrum mot våld och familjerådgivning med totalt 25 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och inspirera. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Som enhetschef för Barn och familj ingår du i Individ och familjs ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen verksamhet. Tillsammans driver vi utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen.

En stor del i ledarskapet består av att driva och utveckla verksamheten genom våra medarbetare. I Örnsköldsviks kommun arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande ledarskap.

Kvalifikationer

- Socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning, sjuksköterska eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig
- Erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
- Erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation
- God förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande
- Ett förtroendegivande, målinriktat och engagerat arbetssätt
- Meriterande är goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbete som chef
- Körkort  behörighet B 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns framtagna förmåner för medarbetare.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till ekonomiskt bistånd

I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya sa... Visa mer
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov.

För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?

Ekonomiskt bistånd är en av nio enheter och arbetar idag med ekonomiskt bistånd och stöd till egen försörjning för personer som bor och vistas i Örnsköldsviks kommun. Enheten består av tre team: mottagningsteamet, rehabteamet och arbetsföra teamet med totalt 20 medarbetare.

Enheten har ett väl uppbyggt samarbete med arbetsmarknadsenheten och det finns en tydlig struktur och beskrivning för hur individen ska stödjas i den process som enheterna gemensamt ansvarar för.

Tillsammans med dina kollegor, ledning och medarbetare möter du våra invånares behov av ekonomiskt stöd men framför allt arbetar ni med ett aktivt förändringsarbete mot egen försörjning.

En stor del i ledarskapet består av att driva och utveckla verksamheten genom våra medarbetare. I Örnsköldsviks kommun arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande ledarskap.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor.  Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och inspirera. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Som enhetschef för ekonomiskt bistånd ingår du i IFO organisationens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning. Tillsammans driver vi utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela organisationen.

Kvalifikationer

- Socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning, sjuksköterska eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig
- Meriterande med erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
- Meriterande med erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation
- God förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande
- Ett förtroendegivande, målinriktat och engagerat arbetssätt
- Meriterande är goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbete som chef
- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra
- Körkort behörighet B

Vad kan vi erbjuda dig? 

Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns framtagna förmåner som medarbetare.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Vikarierande enhetschef till Placeringsenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Placeringsenheten, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att utreda, planera och följa upp placerade barn och unga 0-2... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Placeringsenheten, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att
utreda, planera och följa upp placerade barn och unga 0-20 år och deras familjer samt ge stöd till familjehem.

Enheten ansvarar också för att rekrytera och ge stöd till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår enhet. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål inom den angivna budgetramen.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och motivera medarbetarna. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme under tidspress. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till en positiv utveckling av helheten både i arbetsmiljö och verksamhetsfrågor tillsammans med övriga deltagare i ledningsgruppen.

Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget behöver du ha en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten, erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning barn och unga.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbetat som chef. Som ledare har du en trygghet och kan på ett tydligt och engagerat sätt förmedla verksamhetens mål både internt och externt, med individens bästa i fokus. Som ledare har du ett förtroendegivande förhållningssätt med förmåga att ska delaktighet. Du är kommunikativ, lyhörd, flexibel samt mål- och resultatinriktad. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Din dokumentationsförmåga är god likväl som förmågan att hantera olika verksamhetssystem.

Giltigt körkort med B-behörighet är ett krav.

Tjänsten är en vikariatsanställning på heltid 100% under perioden 231009-241031.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef sommarvikariat inom psykosociala vuxenenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten under sommaren 2023! Avdelningen socialt stöd arbetar med att verkställa i... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten under sommaren 2023!

Avdelningen socialt stöd arbetar med att verkställa insatser till människor med behov av extra stöd och struktur i tillvaron under en tid i livet.

Arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att företräda kommunen som arbetsgivare och att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö och personal. Som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten ansvarar du för boendestöd och 3 boenden för personer med  psykisk funktionsnedsättning.

Du ska motivera, engagera och skapa delaktighet för att nå våra gemensamma mål. Vidare är det ditt ansvar att följa de budgetdirektiv som finns samt verka och att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av bästa möjliga kvalité. Du strukturerar, planerar och organiserar ditt arbete självständigt.

Till stöd i ditt arbete finns din chef, kollegor i ledningsgruppen samt stödfunktioner som
samordnare, resursplanerare, ekonom, personalspecialist och lönehandläggare.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom området, liksom erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation och kunskap i arbetsmiljöarbete. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Vi ser också att det är viktigt att du har förståelse för hur det egna bemötandet och förhållningssättet påverkar omgivningen.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god kunskap i svenska språket och god datavana.

Aktuellt körkort med lägst B-behörighet och tillgång till egen bil är meriterande.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till stödboendeenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Avdelningen socialt stöd arbetar med att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser genom förebyggande insatser, råd, stöd och behandli... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Avdelningen socialt stöd arbetar med att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser genom förebyggande insatser, råd, stöd och behandling.

?

Stödboendeenheten är en del av avdelningen socialt stöd, inom enheten arbetar 14 medarbetare fördelat på fem verksamheter:

- Stödboende för barn och unga 16-20år
- Ungdomsboendestöd 16-25år
- Föräldrabyrån och familjecentralen 
- Fältverksamheten
- Särskild kvalificerad kontaktperson

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och
verksamhetsfrågor. Du ansvarar för personal och ekonomi kopplat till enhetens verksamheter samt driver och bidrar till utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheterna men också för hela avdelningen.

Ett viktigt uppdrag i rollen är även att skapa förutsättningar så att arbete inom området förebyggande och uppsökande arbete stärks och utvecklas. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning motsvarande minst två år med inriktning socialt arbete,
socialpedagogik eller beteendevetenskap. Dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga är ett krav.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, har kunskap om stödboendets målgrupp och goda kunskaper kring sociallagstiftningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunalt arbete eller politiskt styrd organisation och god förståelse för hur ekonomi och verksamhet samspelar.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi värderar särskilt att du är ansvarstagande,
kommunikativ och har förmågan att skapa förutsättningar för delaktighet och att motivera och engagera andra.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.

Körkort, behörighet B, är ett krav.

Skicka din ansökan redan idag! Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till Utredningsenheten för barn och unga

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Utredningsenheten för barn och unga, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med a... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Utredningsenheten för barn och unga, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att utreda, planera och följa upp insatser inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområde.

Vill du vara med att leda och utveckla en verksamhet som har en stor betydelse för barn- unga och deras familjer? Då är det här arbetet för dig!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår enhet. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål inom den angivna budgetramen.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och motivera medarbetarna. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har en förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme under tidspress. Genom ett tydligt och coachande tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till en positiv utveckling av helheten både i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor tillsammans med övriga deltagare i ledningsgruppen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten och erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation där du skapat dig en god förståelse för hur ekonomi och verksamhet samspelar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbetat som chef. Som ledare har du en trygghet och kan på ett tydligt och engagerat sätt förmedla verksamhetens mål både internt och externt, med individens bästa i fokus.

Du har ett förtroendegivande förhållningssätt med förmåga att skapa delaktighet. Du är kommunikativ, lyhörd, flexibel samt mål- och resultatinriktad. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. 

Din dokumentationsförmåga är god likväl som förmågan att hantera olika verksamhetssystem.

Giltigt körkort med B-behörighet är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

https://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef sommarvikariat inom fv psykosociala vuxenenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten under sommaren 2023! Avdelningen socialt stöd arbetar med att verkställa i... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten under sommaren 2023!

Avdelningen socialt stöd arbetar med att verkställa insatser till människor med behov av extra stöd och struktur i tillvaron under en tid i livet.

Arbetsuppgifter

Arbetet som enhetschef innebär att företräda kommunen som arbetsgivare och att ansvara för
verksamhet, arbetsmiljö och personal. Som enhetschef inom psykosociala vuxenenheten ansvarar du för boendestöd och 3 boenden för personer med  psykisk funktionsnedsättning. 

Du ska motivera, engagera och skapa delaktighet för att nå våra gemensamma mål. Vidare är det ditt ansvar att följa de budgetdirektiv som finns samt verka och att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av bästa möjliga kvalité. Du strukturerar, planerar och organiserar ditt arbete självständigt.

Till stöd i ditt arbete finns din chef, kollegor i ledningsgruppen samt stödfunktioner som
samordnare, resursplanerare, ekonom, personalspecialist och lönehandläggare.Kvalifikationer

Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom området, liksom erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation och kunskap i arbetsmiljöarbete. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. 

Vi ser också att det är viktigt att du har förståelse för hur det egna bemötandet och förhållningssättet påverkar omgivningen.


Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god kunskap i svenska språket och god datavana.


Aktuellt körkort med lägst B-behörighet och tillgång till egen bil är meriterande. 


Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Välkommen med din ansökan


http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till Placeringsenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Placeringsenheten, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att utreda, planera och följa upp placerade barn och unga 0-2... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Placeringsenheten, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att
utreda, planera och följa upp placerade barn och unga 0-20 år och deras familjer samt ge stöd till familjehem.

Enheten ansvarar också för att rekrytera och ge stöd till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår enhet. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål inom den angivna budgetramen.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och motivera medarbetarna. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme under tidspress. Genom ett tydligt, coachande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till en positiv utveckling av helheten både i arbetsmiljö och verksamhetsfrågor tillsammans med övriga deltagare i ledningsgruppen.

Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget behöver du ha en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten, erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning barn och unga.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbetat som chef. Som ledare har du en trygghet och kan på ett tydligt och engagerat sätt förmedla verksamhetens mål både internt och externt, med individens bästa i fokus. Som ledare har du ett förtroendegivande förhållningssätt med förmåga att ska delaktighet. Du är kommunikativ, lyhörd, flexibel samt mål- och resultatinriktad. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Din dokumentationsförmåga är god likväl som förmågan att hantera olika verksamhetssystem.

Giltigt körkort med lägst B-behörighet är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till Utredningsenheten för barn och unga

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Utredningsenheten för barn och unga, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med a... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Utredningsenheten för barn och unga, som är en av sex enheter inom avdelning social utredning, arbetar med att utreda, planera och följa upp insatser inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområde.

Vill du vara med att leda och utveckla en verksamhet som har en stor betydelse för barn- unga och deras familjer? Då är det här arbetet för dig!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla vår enhet. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din enhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens övergripande mål samt verksamhetens och enhetens mål inom den angivna budgetramen.

Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen där du är en närvarande ledare som är bra på att engagera och motivera medarbetarna. Genom att se möjligheter anpassar du dig till ändrade omständigheter och du har en förmåga att fatta beslut och visa gott omdöme under tidspress. Genom ett tydligt och coachande tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, lärande och en god arbetsmiljö.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till en positiv utveckling av helheten både i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor tillsammans med övriga deltagare i ledningsgruppen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten och erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation där du skapat dig en god förståelse för hur ekonomi och verksamhet samspelar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbetat som chef. Som ledare har du en trygghet och kan på ett tydligt och engagerat sätt förmedla verksamhetens mål både internt och externt, med individens bästa i fokus.

Du har ett förtroendegivande förhållningssätt med förmåga att skapa delaktighet. Du är kommunikativ, lyhörd, flexibel samt mål- och resultatinriktad. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. 

Din dokumentationsförmåga är god likväl som förmågan att hantera olika verksamhetssystem.

Giltigt körkort med B-behörighet är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

https://inspiration.ornskoldsvik.se/

Örnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef inom avd. social utredning

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Omsorgsenhetens ansvarområde för myndighetsutövning inom områdena LSS, socialpsykiatri och bostadsanpassning... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Omsorgsenhetens ansvarområde för myndighetsutövning inom områdena LSS, socialpsykiatri och bostadsanpassning.

Arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att företräda kommunen som arbetsgivare och att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö och personal. Du ansvarar också för att ge medarbetarna stöd i ärendeprocessen.

Du motiverar, engagerar och skapa delaktighet i din grupp för att nå våra gemensamma mål. Vidare är det ditt ansvar att följa de budgetdirektiv som finns och verka för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av bästa möjliga kvalité. Du strukturerar, planerar och organiserar ditt arbete självständigt.

Du ingår i avdelning social utrednings ledningsgrupp och bidrar till en positiv utveckling av helheten inom avdelningen i samverkan med övriga deltagare i ledningsgruppen.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och kunskap inom verksamhetsområdet. Du har goda ledaregenskaper med förmåga att motivera, engagera och skapa delaktighet i grupper för att nå våra gemensamma mål.

Som person är du trygg i dig själv och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och smidig i dina relationer med andra människor. Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att information når fram och att du är mån om uppföljning. Vidare är du mål- och resultatorienterad och har förmåga att se helheten i verksamheten.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god kunskap i svenska språket och god datavana. Giltigt körkort med lägst B-behörighet är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till arbetsmarknadsavdelningen

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Arbetsmarknad är en avdelning under välfärdsförvaltningen där vi med individens mål i fokus anpassar i samve... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Arbetsmarknad är en avdelning under välfärdsförvaltningen där vi med individens mål i fokus anpassar i samverkan med andra, vårt stöd mot egen försörjning och en ökad livskvalitet.

Vi gör detta med engagemang, rättssäkerhet och professionalitet. Vi söker nu en enhetschef. Avdelningen leds av avdelningschef och två enhetschefer.

Arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att företräda kommunen som arbetsgivare och att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö och personal. Du leder, stöttar, motiverar och utvecklar dina medarbetare för att tillsammans nå kvalitet, resultat och uppsatta mål. Som enhetschef ansvarar du för 21 arbetsmarknadscoacher och servicepersonal som coachar och instruerar deltagare som omfattas av olika arbetsmarknadsinsatser eller insatser (LSS/SoL). Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Meriterande är om du har erfarenhet av kommunalt arbete, offentligt styrd organisation eller goda kunskaper inom verksamhetsområdet.

Du har lämplig utbildning inom arbetsmarknadsområdet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är särskilt meriterande att du har vana och förståelse av hur det är att coacha människor till att nå en utveckling mot självförsörjning. Vi ser också att du har arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Meriterande är också att du har erfarenheter av hur det är att planera och bedriva försäljning i butik.

Vi lägger en stor vikt i rekryteringen på din personliga lämplighet. Som person är du trygg i dig själv och har mycket god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och smidig i dina relationer med andra människor. Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och att du är mån om att följa upp med dina medarbetare och övriga kontaktytor. Du är mål- och resultatorienterad och har förmåga att se helheten i verksamheten.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, god kunskap i svenska språket och god datavana. Giltigt körkort med B-behörighet är ett krav.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre

Enhetschef till Psykosociala vuxenenheten

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans. Arbetet som chef inom Välfärdsförvaltningen och avdelningen socialt stöd innebär att du tillsammans med avde... Visa mer
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.Arbetet som chef inom Välfärdsförvaltningen och avdelningen socialt stöd innebär att du tillsammans med avdelningens övriga enhetschefer leder och samverkar för att nå kommunens, förvaltningens, avdelningens och enhetens uppsatta mål utifrån rådande lagstiftning, riktlinjer samt fattade beslut.

Avdelningen socialt stöd arbetar med att verkställa insatser till människor med behov av extra stöd och struktur i tillvaron under en tid i livet. Insatserna är flexibla och anpassas i takt med utveckling av individens behov och förmåga.

Psykosociala vuxenenheten arbetar med psykosocialt stöd till personer med psykisk ohälsa samt psykisk funktionsnedsättning, med hela kommunen som upptagningsområde.Insatserna ges genom individanpassat stöd via olika evidensbaserade metoder med fokus på helhetssyn som ska stimulera till social och personlig utveckling samt ökad självständighet.

Enheten har också flera handlednings- och utbildningsuppdrag till framförallt välfärdsförvaltningen gällande psykisk ohälsa. Vill du vara med att leda och utveckla en verksamhet som har en stor betydelse för människor varje dag? Då är det här arbetet för dig!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor. Det innebär att du ansvarar för personal och ekonomi kopplat till enhetens fyra boenden och stödteam.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning. Det är din uppgift att driva och bidra till utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheterna men också för hela avdelningen.

Ett viktigt uppdrag i rollen är även att skapa förutsättningar så att arbete inom området förebyggande och uppsökande arbete stärks och utvecklas.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom området. Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete är meriterande. Det är önskvärt med god kunskap inom psykiatriområdet och/eller gällande lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunalt arbete eller politiskt styrd organisation och god förståelse för hur ekonomi och verksamhet samspelar.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi värderar särskilt att du är ansvarstagande, kommunikativ och har förmågan att skapa förutsättningar för delaktighet och att motivera och engagera andra.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret. 

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Visa mindre